lördag 6 februari 2010

Hur mycket tevatten behöver man fylla i tekanna?

En del kunder blir lite förvånade när jag talar om att man egentligen inte behöver hälla varmt vatten upp till kanten på kannan.

I Japan säger man att en lagom mängd vatten i tekannan är:

6-7-del av tekannan. Om man häller mer varmvatten än den rekommenderade mängden, så händer det lätt att tevatten rinner ut vid sidan och att tesilen i kannan kan täppas till. För stor mängd vatten är just den vanligaste anledningen till att tesilen täpps till och det spelar faktiskt nästan ingen roll om tebladen är så små och fina eller om tekannan är dålig.

Inga kommentarer: