torsdag 5 juni 2008

Nedfallna löv plockas bort för hand från tebuskarna.


Odlaren Takeos tegård ligger mitt i skogen. Fördelen med det är de inte behöva tänka på att besprupning kommer flygande från grannar som odlar konventionellt.
Men å andra sidan faller en massa löv ner från intilliggande träd, vilket ger mycket jobb både på vintern och våren. I teproduktion får det inte finnas löv från andra växter, så därför plockar odlaren bort dem en och en för hand.
Precis innan teet ska plockas krävs det att de nedfallna löven plockas extra försiktigt så att inte de färska mjuka tebladen skadas eller lossnar.

Inga kommentarer: